หมวดหมู่ : จัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านปางมดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : Pim_12
อ่าน : 393
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านปางมดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)