หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
โดย : pim_12
อ่าน : 365
เสาร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  เรื่อง  แต่งตังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผฟนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล